De belangrijkste wijzigingen van 2023

5 januari 2023

Zoals ieder jaar verandert wet- en regelgeving met ingang van het nieuwe jaar. Lees hier de belangrijkste wijzigingen van 2023 op het gebeid van personeel en salaris.

Onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,21

De onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer wordt € 0,21 per 1 januari 2023. De werkgever mag zelf bepalen of hij een reiskostenvergoeding geeft en hoe hoog deze is. Alleen bij cao-afspraken over de reiskostenvergoeding, moet de werkgever deze toepassen.  

Let op! Betaal jij je werknemers een vaste reiskostenvergoeding uit op basis van €0,19?
Dit wordt niet automatisch aangepast. Wil jij de reiskostenvergoeding 2023 aanpassen? Geef dit aan ons door.

Minimumloon stijgt per 2023 met 10,15 procent

Het wettelijk minimumloon (WML) gaat omhoog met ruim 10% (10,15%). 

Wijziging gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon stijgt per 1 januari 2023 naar € 51.000 (nu: € 48.000)

Verhoging vrije ruimte WKR naar 3% over eerste € 400.000

De vrije ruimte in 2023 gaat naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Bij een fiscale loonsom van meer dan € 400.000 blijft het percentage 1,18%.  

Wat wijzigt er nog meer?

Thuiswerkvergoeding naar € 2,15 per 2023 

De thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2022 geïntroduceerd en is € 2 euro per dag, het bedrag dat Nibud had uitgerekend. De thuiswerkvergoeding wordt per januari 2023 € 2,15 (afgerond) per dag.

Wijzigingen lage-inkomensvoordeel

De hoogte van het LIV bedraagt in 2022 € 0,49 per verloond uur van de werknemers die voldoen aan de voorwaarden met een maximum van € 960 per werknemer per kalenderjaar. 

De vergoeding wordt met terugwerkende kracht over 2022 verhoogd naar € 0,78 en de maximale vergoeding wordt verhoogd naar € 1.520. De vergoeding van 2022 wordt uitbetaald in 2023

Bijtelling voor elektrische auto’s 16%, grens cap € 30.000

De bijtelling voor een auto van de zaak in 2023 is 22%. Dat geldt voor alle auto’s die CO2 uitstoten, inclusief (plug-in) hybride auto's. Voor een volledig elektrische auto is de bijtelling 16% in 2023. Dat geldt tot een drempelbedrag van € 30.000 (meestal de cataloguswaarde). Voor het deel daarboven geldt het standaard bijtellingstarief van 22%.

Home Blog De belangrijkste wijzigingen van 2023