LIV en jeugd-LIV 

LIV en jeugd-LIV sinds 1 januari 2020

LIV

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een regeling die onderdeel is van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

Een werkgever heeft recht op het LIV voor elke werknemer die voldoet aan alle volgende voorwaarden.

Uw werknemer:

 • heeft op dit moment een dienstverband bij u en ontvangt loon voor het werk dat hij bij u doet. (Dit wordt ook wel loon uit tegenwoordige dienstbetrekking genoemd.)
 • is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen;
 • had een gemiddeld uurloon tussen € 10,73 en € 13,43 in 2022, of heeft een gemiddeld uurloon tussen € 12,02 en € 15,06 in 2023;
 • heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar;
 • heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

De werkgever maakt aanspraak op een LIV van € 0,78 (2022) of 0,63 (2023) per verloond uur met een maximum van € 1.520 (2022) of € 1.242 (2023) per werknemer per kalenderjaar.

Voor meer informatie zie uwv.nl

LIV-jeugd

De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV) is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Deze regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). 

U heeft recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw werknemer heeft op dit moment een dienstverband bij u en ontvangt loon voor het werk dat hij bij u doet (Dit wordt ook wel loon uit tegenwoordige dienstbetrekking genoemd).
 • Uw werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen.
 • Uw werknemer is op 31 december van het voorgaande jaar 18, 19 of 20 jaar (vanaf 2020 heeft u geen recht meer op jeugd-LIV voor een werknemer van 21 jaar).
 • Uw werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd en dat voor 2023 valt binnen de volgende onder- en bovengrens:
  Leeftijd op
  31 december 2022
    Gemiddeld uurloon
  in 2023 is minimaal
    Gemiddeld uurloon
  in 2023 is lager dan
  20 jaar   € 9,79   € 12,04
  19 jaar   € 7,34   € 10,89
  18 jaar   € 6,12   € 8,17

Voor meer informatie zie uwv.nl

Meer weten over LIV en/of jeugd-LIV?

Contact opnemen

 

Home Salaris LIV en Jeugd-LIV (Lage-inkomensvoordeel)