Reiskostenvergoeding 2023

5 januari 2023

De belastingvrije reiskostenvergoeding gaat omhoog naar € 0,21

Vanaf 1 januari 2023 is de belastingvrije kilometervergoeding verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 gaat dit verder omhoog naar € 0,22 per kilometer.

Compensatie voor hogere kosten

De verhoging biedt werkgevers de mogelijkheid om een hoger bedrag voor reiskosten van werknemers belastingvrij te vergoeden. Werknemers worden hiermee gecompenseerd voor de hogere kosten van vervoer.

Als een werkgever een hogere reiskostenvergoeding vergoedt, geldt het deel boven de € 0,21 (vanaf 1 januari 2024 € 0,22) per kilometer als loon. De werkgever moet hierover loonheffingen inhouden.

Werkgever kiest of hij reiskostenvergoeding wil verhogen

Alleen het bedrag van de gerichte vrijstelling gaat omhoog. Het is aan de werkgever om dit ook in de arbeidsvoorwaarden van de werknemer door te voeren. Dit is niet verplicht.
Alleen bij cao-afspraken over de reiskostenvergoeding, moet de werkgever deze toepassen.  

Let op! De reiskosten worden niet automatisch aangepast. Wil jij de reiskosten aanpassen voor je werknemers?
Geef dit aan ons door: info@wpps.nl

Reiskostenvergoeding of thuiswerkvergoeding

Werknemers die thuiswerken mag je een onbelaste thuiswerkvergoeding geven. In 2023 is dat 2,15 euro per dag. Als werkgever moet je wel kiezen welke van de twee vergoedingen je toepast: de thuiswerkkostenvergoeding of de reiskostenvergoeding. Beide mag niet.

Sommige werknemers zullen een deel van de dag thuiswerken en het andere deel op kantoor. Dan bepaal je als werkgever zelf of je voor die werkdag de onbelaste reiskostenvergoeding of de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geeft.

Bron: Rijksoverheid.nl

Home Blog Reiskostenvergoeding 2023