Werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. Wat betekent dat voor u?Sinds 1 januari 2015  is de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. Wat betekent dat voor u?

Hoe werkt de werkkostenregeling?

U mag maximaal 1,7%(tijdelijk 3%) over de eerste € 400.00 van de loonsom en boven een loonsom van € 400.000 1.18%, de vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. 

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw te betalen of in te houden.

U maakt gebruik van de werkkostenregeling als individuele werkgever. Als u een loonheffingennummer hebt met meerdere subnummers (bijvoorbeeld L01, L02), dan geldt de werkkostenregeling voor alle subnummers samen. Voor het berekenen van uw vrije ruimte telt u het fiscale loon van alle subnummers bij elkaar op.

Vrije ruimte

De vrije ruimte is de ruimte die u heeft om uw werknemers onbelast vergoedingen en verstrekkingen te doen. 
Het is belangrijk om als werkgever binnen dit percentage te blijven, want wanneer u hierboven toch nog uitgaven doet aan vergoedingen en verstrekkingen betaalt u een eindheffing van 80% aan de Belastingdienst. Dat levert u onnodig hoge kosten op.

Wij adviseren u graag hoe u de werkkostenregeling toepast op de vergoedingen aan uw medewerkers. 

Contact opnemen

Home Personeel Werkkostenregeling