Wettelijke vakantiedagen vervallen

16 juni 2023

Iedere werknemer heeft ten minste recht op 4 weken betaalde vakantie per jaar. Als werkgever moet je een werknemer voldoende gelegenheid geven om het verlof daadwerkelijk op te kunnen nemen.

De wettelijke vakantiedagen die de werknemer niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Let wel, in de cao kan een ruimere vervaltermijn zijn overeengekomen. Ook kunnen andere individuele afspraken hierover met de werknemer zijn vastgelegd.

Als werkgever moet je de werknemer tijdig en uitgebreid waarschuwen dat vakantiedagen vervallen.

Het uitbetalen van wettelijke vakantiedagen is niet toegestaan. Afkopen van deze vakantiedagen mag alleen bij het einde van het dienstverband.

Home Blog Wettelijke vakantiedagen vervallen