Wetswijzigingen 2022

2 februari 2022

 

 

 

 

 

 

 

Wat veranderd er in 2022 voor ondernemers met personeel? Bekijk een overzicht van nieuwe wetten en regels voor werkgevers en werknemers vanaf 1 januari 2022 en daarna.

Minimumloon 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 is het minimumloon omhoog gegaan. Het minimumloon voor volwassenen is met 24 euro gestegen naar 1725 euro bruto per maand.

Dit zijn de nieuwe minimumlonen per leeftijd, per maand, week en dag:

Leeftijd

Per maand:

Per week:

Per dag:

Minimumloon 21 jaar en ouder

€ 1.725,00

€ 398,10

€ 79,62

Minimumloon 20 jaar

€ 1.380,00

€ 318,50

€ 63,70

Minimumloon 19 jaar

€ 1.035,00

€ 238,85

€ 47,77

Minimumloon 18 jaar

€ 862,50

€ 199,05

€ 39,81

Minimumloon 17 jaar

€ 681,40

€ 157,25

€ 31,45

Minimumloon 16 jaar

€ 595,15

€ 137,35

€ 27,47

Minimumloon 15 jaar

€ 517,50

€ 119,45

€ 23,89

Het minimumjeugdloon en minimumloon voor BBL-leerlingen stijgt ook mee. Pas daarom de lonen op tijd aan als dit nodig is. Je mag een werknemer niet onderbetalen. Anders kun je een boete krijgen van de Inspectie SZW.

Loonstijging per branche

Veel cao-lonen gaan ook omhoog. Heb je in jouw branche te maken met een cao? Dan moet je mogelijk een verplichte loonsverhoging toepassen. Kijk dus goed welke bedragen en regels er gelden.

Onbelaste vergoeding voor thuiswerkers

Sinds 1 januari 2022 mag je werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal 2 euro per dag. Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mag je ze 2 euro belastingvrij geven.

Compensatie kosten thuiswerken

Met deze thuiswerkkostenvergoeding kun je de extra uitgaven van thuiswerkers compenseren. Zoals kosten voor water en elektriciteit, verwarming, toiletpapier, koffie en thee. Je hoeft dus geen loonheffing te betalen over deze thuiswerkvergoeding.

Rookruimtes verboden

Sinds 1 januari 2022 mogen er geen rookruimtes meer zijn in bedrijfsgebouwen. Alle gebouwen waar mensen werken moeten helemaal rookvrij zijn.

Rookruimtes in de horeca en in (semi-)publieke en openbare gebouwen werden al eerder gesloten. Dit besluit volgde op een oordeel van de Hoge Raad dat rookruimtes in de horeca in strijd zijn met een verdrag van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

STAP-budget 2022

Werknemers en werkgevers kunnen vanaf maart 2022 profiteren van het STAP-budget: een nieuwe subsidie voor scholing. Het STAP budget vervangt de fiscale aftrekpost voor scholing in de aangifte inkomstenbelasting.

Het STAP-budget is maximaal 1.000 euro per persoon. Het budget kan ingezet worden voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen, inclusief bijbehorende leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Aof-premie omlaag

Sinds 1 januari 2022 betaal je minder premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Dit is een onderdeel van je premies werknemers­verzekeringen.

De daling van de Aof-premie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de loondoorbetaling bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Meer ruimte voor klokkenluiders

De Wet Huis voor klokkenluiders (HvK) wordt uitgebreid. Je werknemers krijgen meer bescherming als zij aan de bel trekken, bijvoorbeeld bij een vermoeden van een misstand in je bedrijf of bij inbreuk op het recht van de Europese Unie door jou als werkgever.

Werknemers die benadeeld zijn hoeven straks niet meer aan te tonen dat zij benadeeld zijn vanwege hun melding. De bewijslast verschuift naar jou als werkgever. Je zal dan moeten aantonen dat de benadeling niets met de melding te maken heeft.

Niet alleen werknemers en ambtenaren zijn nu beschermd, maar ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, (onder)aannemers, aandeelhouders en sollicitanten.

Meldregeling klokkenluiders

Heb je meer dan 50 werknemers? Dan moet je een meldregeling hebben voor klokkenluiders.

Daling arbeidskorting minder snel

Geldt voor het loon van jouw werknemer een arbeidskorting of heffingskorting? Dan is er goed nieuws. De korting op het belastbare inkomen wordt afgebouwd, maar minder snel dan eerder aangekondigd.

In 2022 daalt de arbeidskorting met 0,14%.

Vrije ruimte WKR omlaag

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is sinds 2022 weer 'normaal'. In 2020 en 2021 was de WKR tijdelijk ruimer. Daardoor had je meer ruimte om je werknemers belastingvrij bepaalde werkmiddelen, cadeaus of vergoedingen te geven

  • De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met 400.000 euro gaat terug naar 1,7 procent. Dit was tijdelijk 3 procent in verband met de coronamaatregelen.
  • Het percentage boven de 400.000 euro is sinds 2021 al omlaaggegaan naar 1,18 procent van de loonsom. Dat blijft in 2022 zo.

Buiten de vrije ruimte om kun je bepaalde zaken wel belastingvrij blijven geven als die vallen onder de 'gerichte vrijstellingen' van de WKR.

 

Bron: ondernemenmetpersoneel.nl

Home Blog Wetswijzigingen 2022