Verlofregelingen werknemers rond geboorte kind

1 juli 2023

Zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof, betaald ouderschapsverlof en onbetaald ouderschapsverlof.

Waar heeft een werknemer recht op?

 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Een zwangere werknemer heeft recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het verlof gaat in tussen 6 weken en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. De werknemer bepaalt binnen deze periode zelf op welke dag ze het verlof laat ingaan. Na de bevalling heeft de werknemer recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof.

Geboorteverlof

Partners hebben recht op eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend geboorteverlof

Partners kunnen maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner 70% van het dagloon doorbetaald. Partners moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

Betaald ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 hebben beide ouders gedurende het eerste levensjaar van het kind recht op 9 weken verlof ter hoogte van 70% van hun dagloon. Nadat de werknemer (een deel van) het verlof heeft opgenomen, kan de uitkering bij het UWV worden aangevraagd.

Onbetaald ouderschapsverlof

Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26, minus het eerder opgenomen betaald ouderschapsverlof, keer het aantal uren van hun werkweek. Als een werknemer ouderschapsverlof wilt opnemen, moet dit minstens twee maanden van tevoren schriftelijk worden aangeven. Als werkgever mag het verlof niet worden geweigerd.

Home Blog Verlofregelingen werknemers rond geboorte kind