Loonkostenvoordeel oudere en arbeidsgehandicapte werknemers

21 november 2017

Loonkostenvoordelen vervangen premiekortingen per 2018

Op 1 januari 2018 verdwijnen de premiekortingen voor werkgevers voor oudere, arbeidsgehandicapte en jongere werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemers dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen.

Volledige tegemoetkoming

Kleine ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies krijgen zij vaak een deel vergoed. Omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting. 

Werkgevers dienen het verzoek voor een LKV zelf in via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of bij de gemeente. 

UWV berekent het loonkostenvoordeel en de belastigdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit. 

Premiekorting jongeren verdwijnt

De korting over de werkgeverspremies voor jongeren verdwijnt vanaf 1 januari 2018. Daarom is het sinds 2016 niet meer mogelijk gebruik te maken van de premiekorting jongeren.

Lees meer over LKV

Wilt u meer weten over de loonkostenvoordelen?

Contact opnemen

Bron: Rijksoverheid.nl

Home Blog Loonkostenvoordeel oudere en arbeidsgehandicapte werknemers