jeugd-LIV voor 2023

18 juni 2023

Uurloongrenzen jeugd-LIV voor 2023 zijn bekend gemaakt

Werkgevers krijgen lage-inkomensvoordeel (LIV) voor jongere werknemers als het gemiddelde uurloon van deze werknemers over heel 2023 binnen de gestelde grenzen ligt.

De bedragen van de onder- en bovengrens van het gemiddelde uurloon voor het jeugd-LIV worden afgeleid van het gemiddelde van het minimumuurloon per 1 januari en per 1 juli. Voor de grenzen voor het jeugd-LIV moesten werkgevers dus nog wachten tot bekend was hoeveel het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 bedraagt. 

De leeftijd van de werknemer op 31 december van 2022 is bepalend voor het jeugd-LIV over 2023: werkgevers krijgen namelijk alleen jeugd-LIV voor werknemers die op de laatste dag van vorig jaar 18, 19, of 20 jaar oud waren. Daarnaast moet de werknemer verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen én over heel 2023 een gemiddeld uurloon hebben dat binnen de grenzen valt. De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV zijn voor heel 2023 als volgt:

Home Blog jeugd-LIV voor 2023