Dit verandert er per 1 januari 2021

1 januari 2021

Per 2021 wijzigt er het een en ander met betrekking tot salarissen.
We zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rij.

Netto maandsalaris werknemers stijgt

In 2021 gaan medewerkers minder belasting betalen. De eerste schijf van de inkomsten- en loonbelasting gaat omlaag van 37,35% naar 37,10%. De arbeidskorting gaat omhoog en het hoogste tarief van 49,50% blijft gelijk. Door deze veranderingen houden medewerkers een hoger nettoloon over.

Vrije ruimte fiscale loonsom omlaag

De vrije ruimte boven de fiscale loonsom van € 400.000  wordt verlaagd naar 1,18%. De vrije ruimte tot een loonsom van € 400.000 ligt momenteel op 3,0%, deze is in verband met de coronacrisis hoger dan normaal. Ook deze gaat aankomend jaar weer terug naar het normale tarief van 1,7%.

Gebruikelijk loon dga stijgt

Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) is met ingang van 1 januari 2021 verhoogd naar € 47.000 per jaar.

Transitievergoeding kleine ondernemer

In 2021 kan een ondernemer van een kleine onderneming (minder dan 25 medewerkers in dienst) aanspraak maken op een compensatie van de transitievergoeding via het UWV bij bedrijfsbeëindiging. Dit geldt enkel wanneer er sprake is van ziekte van de werkgever, en hij door deze ziekte de onderneming niet kan voortzetten, of een binnen zes maanden naderende pensionering van de werkgever. Ook moet door het UWV voor minimaal één werknemer toestemming worden verleend voor ontslag. Voor de betaalde transitievergoedingen kan de werkgever dan compensatie vragen bij het UWV.

Bijtelling elektrische auto omhoog

Voor een elektrische auto toegelaten in 2021 ga je aankomend jaar 12% bijtelling betalen voor de eerste € 40.000. Een auto toegelaten in 2020 geldt het tarief van 8% bijtelling. Voor een elektrische auto duurder dan de grens van € 40.000, geldt een hoger bijtelling tarief, te weten 22%. De toelatingsdatum is dus van belang.

Ben je van plan een elektrische auto met zonnepanelen aan te schaffen? Dan zal de lage bijtelling voor de gehele cataloguswaarde gelden en geldt er dus geen grens van € 40.000.

Reiskostenvergoeding bij thuiswerken vervalt

Door het vele thuiswerken, gaat er een en ander veranderen voor medewerkers die een vaste reiskostenvergoeding krijgen. Vanaf 1 januari 2021 mag de vergoeding namelijk niet meer doorbetaald worden zoals die was vóór de coronacrisis. In de praktijk zullen naar verwachting de meeste werkgevers enkel de werkelijk gereden kilometers gaan betalen. Werkgevers mogen meer betalen, maar dit gaat wel ten laste van de vrije ruimte.

30%-regeling

De 30%-regeling is een regeling voor werknemers uit het buitenland die tijdelijk in Nederland werken. Als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, hoeven ze over maximaal 30% van hun loon geen belasting te betalen. Deze is sinds 1 januari 2019 verkort: werknemers kunnen deze 30%-regeling nog maar 5 jaar gebruiken, in plaats van de oorspronkelijke 8 jaar. Tot 2021 geldt er een overgangsregeling.

Voor werknemers die op 1 januari 2021 de regeling korter dan 5 jaar hebben gebruikt, loopt de regeling door totdat ze de 5 jaar vol hebben gemaakt. Voor werknemers die op 1 januari 2021 al langer dan 5 jaar gebruik maken van de regeling, vervalt de regeling per 1 januari 2021.

Home Blog Dit verandert er per 1 januari 2021