Direct contact? Bel: 035 - 588 55 75

Home > Salaris > Loonkostenvoordelen

Loonkostenvoordelen vervangen premiekortingen per 2018

De premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers verdwijnen voor werkgevers op 1 januari 2018. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemers dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen.

Volledige tegemoetkoming

Kleine ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies krijgen zij vaak een deel vergoed. Omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting. 

In de tabel staan de wijzigingen in de tegemoetkomingen

Tabel loonkostenvoordeel

Werknemers woorvoor tegemoetkomingen gelden

Premiekorting (korting op premie werrkgeversverzekeringen WIA/WAO en WW) Loonkostenvoordeel
Ouderen (65+)  € 7.000 € 6.000
Arbeidsgehandicapten € 7.000 € 6.000
Herplaatsten € 7.000 € 6.000
Werknemers onder afspraak € 2.000 € 2.000

Werkgevers dienen het verzoek voor een LKV zelf in via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of bij de gemeente. 

UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastigdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit. 

Premiekorting jongeren verdwijnt

De korting over de werkgeverspremies voor jongeren verdwijnt vanaf 1 januari 2018. Daarom is het sinds 2016 niet meer mogelijk gebruik te maken van de premiekorting jongeren.

Het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers wanneer zij jongeren van 18 tot en met 21 jaar in dienst hebben die het minimumloon verdienen.

Lees meer over jeugd-LIV

Bron: Rijksoverheid.nl