Direct contact? Bel: 035 - 588 55 75

Home > Blog > Subsidie al aangevraagd? wees er snel bij!

Subsidie al aangevraagd? wees er snel bij!

Subsidie al aangevraagd? wees er snel bij!

Het aanvraagtijdvak voor de subsidieregeling praktijkleren loopt bijna ten einde. De subsidieregeling is ook volgend jaar weer beschikbaar. Op Prinsjesdag 2018 wordt hier meer over bekendgemaakt.

De subsidieregeling praktijkleren stimuleert werkgevers om praktijkleer- en leerwerkplekken aan te bieden. Per praktijkleer- of leerwerkplek kan een werkgever maximaal € 2.700 ontvangen. Of de werkgever dit bedrag ontvangt, hangt af van het aantal aanvragen van alle werkgevers tezamen. Bij overschrijding van het totale subsidiebudget wordt dit budget evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen. Het aanvraagtijdvak voor het schooljaar 2017/2018 eindigt op 17 september om 17:00 uur. Werkgevers die voor het afgelopen schooljaar nog subsidie willen aanvragen, moeten dus opschieten, ook omdat de aanvraag van de benodigde eHerkenning enkele dagen kan duren.

Op Prinsjesdag 2018 volgt informatie over subsidiebudget

Deze zomer heeft minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap enige duidelijkheid gegeven over de toekomst van de subsidieregeling praktijkleren. Ze kondigde aan de subsidieregeling voort te zetten in 2019. Wat de omvang van het subsidiebudget zal zijn, is nog niet bekend. De minister informeert de Tweede Kamer op Prinsjesdag 2018 over de precieze invulling van de regeling voor het schooljaar 2018/2019. Of het kabinet de subsidie ook voortzet ná 2019, moet nog blijken. Werkgevers willen graag een blijvende regeling, zonder bezuinigingen.

Subsidieregeling praktijkleren is belangrijk voor werkgevers

Onderzoeksbureau Regioplan heeft op verzoek van de minister de subsidieregeling geëvalueerd. Het aantal praktijkleerplaatsen is gegroeid sinds de start van de regeling. Dit aanbod zou kunnen verminderen als het kabinet het financiële voordeel afschaft. Een kwart van de werkgevers zegt zonder subsidie zeker minder praktijkleerplaatsen te zullen aanbieden. Hoe effectief de subsidieregeling echt is, is volgens Regioplan lastig om vast te stellen. Dit komt onder andere doordat de conjunctuur van invloed is op het aantal praktijkleerplaatsen. Veel werkgevers hebben hoe dan ook voordeel van een praktijkleerplaats, zeker nu veel organisaties kampen met personeelskrapte. Het Centraal Planbureau stipt aan dat 76% van de gediplomeerden in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) zes maanden na afstuderen nog bij dezelfde werkgever werkt.

Bron: Rendement.nl