Direct contact? Bel: 035 - 588 55 75

Home > Blog > Bijtelling auto van de zaak

Bijtelling auto van de zaak

Bijtelling auto van de zaak

Als een werknemer een auto van de zaak heeft die hij ook meer dan 500 km per jaar prive gebruikt, moet de werkgever voor het privegebruik een percentage bij zijn belastbaar loon tellen. De afgelopen jaren zijn er behoorlijk wat ontwikkelingen geweest in de bijtellingspercentages. In 2012 is afgesproken dat het verlaagde bijtellingstarief maximaal 60 maanden onveranderd zou blijven. Dit geldt ook als de auto van eigenaar wisselt; het bijtellingspercentage en de termijn van 60 maanden zijn gekoppeld aan het kentekenbewijs. 

Nieuwe bijtelling 25% cataloguswaarde

Voor de eerste auto's die onder deze regeling vielen is de termijn in juli 2017 verstreken. Dat betekent dat voor diezelfde auto meer moet worden bijgeteld. In 2017 is de standaardbijtelling voor privegebruik van de auto van de zaak 22% van de catalogus waarde van de auto. Voor auto's die eerder 60 maanden lang onder een verlaagd tarief vielen, maar hier nu niet meer voor in aanmerking komen, geldt na afloop va die 60 maanden echter de standaard bijtelling die op 31 december 2016 gold: 25%. Er start dan niet opnieuw en bijtellingsvaste periode van 60 maanden. Sinds 1 januari 2017 wordt n na afloop van de 60-maandenperiode jaarlijks getoetst wat de bijtelling moet zijn.

Verlaagde bijtelling

Valt de auto na de 60-maandenperiode opnieuw onder verlaagd bijtellingstarief, dan geldt dit nieuwe percentage wel weer voor 60 maanden. Hiervoor komen in 2017 alleen auto's zonder CO2-uistoot in aanmerking. De bijtelling voor deze auto's bedraagt 7%.