Direct contact? Bel: 035 - 588 55 75

Home > Blog > Belangrijkste wetswijzigingen per 2018

Belangrijkste wetswijzigingen per 2018

Belangrijkste wetswijzigingen per 2018

De 10 meest relevante wetswijzigingen

1 Minimumloon en minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon wordt in twee stappen afgeschaft. Sinds 1 juli 2017 is het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd. Werknemers van 22 jaar en ouder hebben recht op het wettelijk minimumloon. Ook is het loon voor 18 tot en met 21-jarigen omhoog gegaan. Vanaf 2019 krijgen 21-jarigen het volledige wettelijk minimumloon en gaat voor 18 tot en met 20-jarigen het minimumjeugdloon verder omhoog.  

Lees meer over minimum (jeugd)loon

2 Minimumloon bij stukloon, meerwerk en overeenkomst van beloning 

Vanaf 1 januari 2018 geldt het minimumloon ook in geval van stukloon, meerwerk en overeenkomst van beloning. 

Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als de werkgever hen stukloon betaalt.  

Het minimumloon geldt vanaf 1 januari 2018 ook voor alle mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar werken op basis van een overeenkomst tegen beloning. 

Lees meer over minimumloon en stukloon

3 Vakantietoeslag over overwerk 

Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever het minimumloon betalen voor overwerk. Op die datum vindt er een wijziging plaats in artikel 6 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml).

In de wet staat dat onder loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2018. Dit betekent dat een werknemer vanaf 2018 niet alleen recht heeft op minimumloon, maar ook op vakantietoeslag over zijn overwerkloon. 

Dit houdt in dat ook vakantietoeslag moet worden betaald over overwerk verricht vóór 1 januari 2018. Als u geen vakantietoeslag over het overwerk vóór 1 januari 2018 wilt betalen dan moet u de vakantietoeslag vóór 1 januari 2018 uitkeren of de werknemers deze uren op te laten nemen (dit mag ook na 1 januari 2018). Mochten de werknemers deze uren uiteindelijk niet (tijdig) opnemen, dan moet de uitbetaling alsnog inclusief vakantietoeslag plaatsvinden. 

Artikel 6 Wet minimumloon (Wml) 

4 Transitievergoeding 

De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2018 omhoog van €77.000 naar €79.000 of een bruto jaarsalaris (indien dit hoger is). 

5 AOW-leeftijd 

De AOW-leeftijd gaat verder omhoog. Vanaf 1 januari 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar. De AOW-leeftijd zal nog verder blijven stijgen tot (vooralsnog) 67 jaar in 2021. 

6 Lage inkomensvoordeel (LIV) voor jeugd 

Als de werkgever een werknemer in dienst heeft die tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon verdient en die 1.248 of minder verloonde uren per jaar maakt, krijgt hij een financiële tegemoetkoming. Het doel hiervan is om werkloosheid tegen te gaan. 

Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook een tegemoetkoming krijgen voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Dit wordt het jeugd-LIV genoemd.  

Lees meer over jeugd-LIV

7 Loonkostenvoordelen vervangen premiekortingen 

Met ingang van 1 januari 2018 verdwijnen de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking in de plaats. 

Lees meer over loonkostenvoordelen

8 No-risk premie oudere werknemer 

Als een werkgever een werknemer van 56 jaar of ouder heeft aangenomen die voor deze dienstbetrekking een WW-uitkering heeft ontvangen, wordt de werkgever gecompenseerd als deze werknemer uitvalt vanwege ziekte. Deze werknemer moet minimaal één jaar werkloos zijn geweest en een WW-uitkering hebben ontvangen. De loondoorbetaling wordt in deze gevallen overgenomen door UWV. Deze wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2018. 

9 Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar 

De fiscale pensioenrichtleeftijd wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar.  

De pensioenrichtleeftijd is een (reken)leeftijd die wordt gebruikt voor de berekening van de maximaal toegestane fiscale opbouwruimte. De maximaal toegestane opbouw- en premiepercentages zijn gerelateerd aan een pensioen dat ingaat op de pensioenrichtleeftijd. 

10 Kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal 

Alle peuterspeelzalen worden vanaf 1 januari 2018 kinderdagverblijven. Daardoor kunnen werkende ouders mogelijk kinderopvangtoeslag aanvragen als hun kind naar de peuterspeelzaal gaat.  

Wilt u meer weten over de wijzigingen per 2018?

Contact opnemen

Bron: BW7