Actueel

Wettelijk minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2016.

Wettelijk minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2016. Lees verder >>

Werkkostenregeling (WKR) definitief van start per 1 januari 2015

Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling het systeem vervangen van vrije vergoedingen en verstrekkingen en de vaste kostenvergoedingen. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR) voor iedere inhoudingsplichtige verplicht. Tot die tijd kon gebruik worden gemaakt van het overgangsrecht, waardoor het oude systeem van toepassing bleef. De ... Lees verder >>

Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid zal in twee fases worden ingevoerd. Fase 1 per januari 2015 en Fase 2 per 1 juli 2015. Lees verder >>